Αυτοματοποίηση στο Κλείσιμο Συνταγών

Αυτοματοποίηση στο Κλείσιμο Συνταγών

Το SmartPharmaSys προσφέρει αυτοματοποίηση στο κλείσιμο των συνταγών, αυξάνοντας τον παραγωγικό χρόνο του Φαρμακοποιού. Το νέο κλείσιμο συνταγών έχει ως στόχο να αυτοματοποιήσει τoν τρόπο με τον οποίο ο Φαρμακοποιός μπορεί να ολοκληρώσει τη μηνιαία διαδικασία κλεισίματος συνταγών, ελαχιστοποιώντας τα διαχειριστικά λάθη του χρήστη. Η διαδικασία προσφέρει στον Φαρμακοποιό περισσότερες δυνατότητες και αποτελεσματικότερη διαχείριση. 

Δείτε τον αναλυτικό οδηγό μας παρακάτω.

(Οδηγίες περιήγησης: Πατώντας στην εικόνα αλλάzετε αυτόματα σελίδα ή οδηγείτε τον κέρσορα στο κάτω μέρος της εικόνας ώστε να εμφανιστεί ο οδηγός)

by Smartware