Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Σας αναγγέλλουμε την έναρξη του νέου προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020.

Αναβαθμίστε το Φαρμακείο σας σε όλα τα επίπεδα – πρόγραμμα Μηχανογράφησης (software), Εξοπλισμό (hardware), και Υπηρεσίες – επιλέγοντας το πιο Oλοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης της αγοράς και επωφεληθείτε των προγραμμάτων ΕΣΠΑ.

Η έναρξη της Ηλεκτρονικής Υποβολής είναι στις 6/2/19 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού.

Περί τίνος πρόκειται?

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση των επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Α. ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Επενδυτικά Σχέδια από 10.000 – 150.000 – με 50% επιδότηση 
Αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις 3ετίας
Επιδοτούμενες δαπάνες: παρεμβάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας, μηχανήματα και εξοπλισμό, παρεμβάσεις για την υγιεινή και ασφάλεια εργασίας κα.

Β. ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Επενδυτικά Σχέδια από 20.000 – 200.000 – έως 65% επιδότηση 
Επιδοτούμενες δαπάνες: μηχανήματα και εξοπλισμός, branding-συσκευασία-ετικέτα κα.

Χρόνος υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου μέσα σε 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης

Στα πλαίσια αναβάθμισης της μηχανογράφησης του φαρμακείου σας ,τόσο σε Hardware, Λογισμικό και Υπηρεσίες η SmartWare έχει στην διάθεσή σας εξειδικευμένο προσωπικό για να σας συμβουλεύσει.

Εάν ενδιαφέρεστε να ενταχθείτε στο πρόγραμμα παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο info@smartware.gr και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.