Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Η υλοποίηση εγκαταστάσεων του Συστήματος SmartPharmaSys κατά την διάρκεια του προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020 ήταν απόλυτα επιτυχής.


Η SmartWare διαθέτει μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση σύνθετων έργων πληροφορικής και μπορούμε να σας κατευθύνουμε στις κατάλληλες λύσεις για το Φαρμακείο σας.

Επικοινωνήστε με τους εξειδικευμένους τεχνικούς μας συμβούλους και μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες για μελλοντικά προγράμματα ΕΣΠΑ ώστε να επωφεληθείτε και να πραγματοποιήσετε τις αλλαγές που έχετε ανάγκη.

Με το SmartPharmaSys, το πιο Oλοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης της αγοράς, αναβαθμίζετε το Φαρμακείο σας σε όλα τα επίπεδα – πρόγραμμα Μηχανογράφησης (software), Εξοπλισμό (hardware), και Υπηρεσίες.

ΕΣΠΑ. Περί τίνος πρόκειται?

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση των επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ακολουθούν περισσότερες πληροφορίες για το ΕΣΠΑ της περιόδου 2014-2020:

Α. ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Επενδυτικά Σχέδια από 10.000 – 150.000 – με 50% επιδότηση 
Αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις 3ετίας
Επιδοτούμενες δαπάνες: παρεμβάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας, μηχανήματα και εξοπλισμό, παρεμβάσεις για την υγιεινή και ασφάλεια εργασίας κα.

Β. ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Επενδυτικά Σχέδια από 20.000 – 200.000 – έως 65% επιδότηση 
Επιδοτούμενες δαπάνες: μηχανήματα και εξοπλισμός, branding-συσκευασία-ετικέτα κα.

Χρόνος υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου μέσα σε 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης